O nas


Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” został założony 1 lutego 2001 roku w Krasnymstawie przez grupę rolników pochodzących głównie z terenu województwa lubelskiego. Do celów statutowych Związku należy, przede wszystkim, obrona rolników przed organami władzy państwowej i reprezentowanie interesów wsi podczas tworzenia aktów prawnych.

Związek jest patriotyczną i prospołeczną organizacją zrzeszającą mieszkańców wsi, producentów żywności i przedstawicieli wszystkich branż związanych z biogospodarką. Jego misją jest służba na rzecz ochrony interesów państwa polskiego, polskiej wspólnoty narodowej, a także poszanowania godności polskiego rolnictwa.